Centrale Privacy Organisatie: het FG-Bureau

Het FG-Bureau bestaat uit medewerkers van de Radboud Universiteit, waaronder de Functionaris Gegevensbescherming (Ronald Sarelse) en is te bereiken via Privacy@ru.nl. Het FG-Bureau wordt juridisch ondersteunt door de bedrijfsjurist met privacy als aandachtsveld.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De FG is de sleutelfiguur in het systeem voor gegevensbeheer. In de AVG zijn regels voor de aanwijzing, positie en taken van de FG vastgelegd.

Taken van de FG

In het kader van de taken met betrekking tot de controle op de naleving moet de FG met name:

* informatie verzamelen om verwerkingsactiviteiten te identificeren;
* de naleving van verwerkingsactiviteiten analyseren en controleren;
* de Radboud Universiteit en haar verwerkers informeren, adviseren en aanbevelingen doen.

Melden gegevensverwerking

Verwerkingen van persoonsgegevens bij de Radboud Universiteit moeten bekend zijn bij de FG. Alle verwerkingen zijn opgenomen in een verplicht register van verwerkingsactiviteiten.