Decentrale Privacy Organisatie

Binnen de faculteiten, Radboud Services en andere eenheden van de Radboud Universiteit zijn Decentrale Privacy Managers (DPMs) en/of contactpersonen aangewezen. Zij zetten de benodigde acties uit binnen de faculteit/eenheid, coördineren en bewaken de voortgang. Zij zien toe op het up-to-date houden van het register van verwerkingsactiviteiten en zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens bij de faculteiten en diensten.