Project bescherming persoonsgegevens

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit heeft de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel en is eindverantwoordelijke voor een zorgvuldige omgang, conform de wettelijke vereisten, met persoonsgegevens.

Met het oog daarop is eind 2015 op verzoek van het college een project gestart dat tot doel heeft de universiteit compliant te maken aan de wijzigingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en voor te bereiden op de nieuwe Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Fase 1 van het project Bescherming persoonsgegevens is op 1 juli 2016 afgerond, in fase 2 worden de voorbereidingen op de AVG getroffen, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Fase 2 zal naar verwachting lopen tot juli 2018.

Vragen over het project? Via privacyproject@ru.nl of privacy@ru.nl