Uitoefenen van een recht

Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Wilt u, bijvoorbeeld als alumnus van de universiteit, gebruik maken van een of meer van de rechten dan kunt u een aanvraag indienen bij het FG-Bureau via mijnprivacy@ru.nl.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt een reactie gegeven over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Wanneer er bij complexe verzoeken meer tijd nodig is, kan dit nog eens met twee maanden verlengd worden. Deze verlenging wordt ook binnen de eerste maand aan u kenbaar gemaakt.