Afbeelding van Yvonne Rossenberg

Een Community of Practice als verbindende factor

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projecttype
Onderwijs

Aanleiding

De mogelijkheden tot contact en samenwerking tussen studenten zijn ingeperkt door de recente Covid-19-pandemie. Hierdoor is het lastiger voor studenten om zich verbonden te voelen met medestudenten, de opleiding en de universiteit. Kan het werken in een Community of Practice meer verbinding creëren en motivatie positief stimuleren?

Vanuit haar eigen ervaringen als onderzoeker weet Yvonne dat het werken in een Community of Practice (CoP) het gevoel van gemeenschap en verbondenheid kan vergroten. Studenten participeren in de CoP door de meest recente ontwikkelingen in het onderzoeksveld te analyseren, daarover mee te denken en met elkaar te discussiëren.

Yvonne wil onderzoeken of een dergelijke gemeenschap binnen het curriculum van de Master Business Administration in te passen is. Verder zal zij kijken naar de effecten van het participeren in de gemeenschap op het gebied van betrokkenheid, motivatie en effectief studeren.

In onderstaande video legt  Yvonne uit wat de kracht is van een Community of Practice en hoe dit kan bijdragen aan verbondenheid op de leer- en werkplek. 

Interview Yvonne

Aanpak binnen het project

In dit project bestaat de CoP uit een internationaal team van wereldwijd erkende onderzoekers op het gebied van workplace commitment. Masterstudenten van de opleiding Business Administration nemen hier ook aan deel. De verwachting is dat de student door deelname aan de CoP dichterbij de academische onderzoekspraktijk komt te staan.

Ook in het onderzoek naar de meerwaarde van de inzet van Communities of Practice wordt samenwerking gestimuleerd. Zo wordt er samengewerkt tussen de aanvrager, een student-assistent en verschillende belanghebbenden binnen de opleiding.

Het voucherproject zal een pilotstudie vormen. Het is daarmee een springplank voor verder onderzoek in het masteronderwijs. De adviezen van externe consultants, de evaluatie van de CoP-editie en de verkregen inzichten zullen de basis vormen voor verdere onderwijsverbeteringen in het masteronderwijs van Bedrijfskunde.

Contactinformatie

Meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.