ICAI Lab: AI for Energy Grids

AI & Data Science

Met studenten werken we aan het optimaal gebruik maken van bestaande netmeetgegevens. Alliander wil weten in welke richting energie door het net stroomt, maar slechts in een fractie van alle data hebben ze daar directe gegevens van. De rest van de data geeft deze informatie (nog) niet. De hypothese is dat met behulp van tijdreeksen, gegevens van de omgeving (bijvoorbeeld windopwekking) en natuurkundige wetten het mogelijk is om deze informatie af te leiden uit de reeds bestaande data. Als Alliander de richting van de energie weet, kan zij betere voorspellingen doen en daardoor de capaciteit van het bestaande net beter benutten.

Meer weten? Neem contact op met Jacco Heres (Alliander).

Financiering