Afbeelding van Maartje Cobussen

Pluktuinroute: Leren in een multi-level context

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projecttype
Onderwijs

Aanleiding

Studenten geven aan dat zij meer aandacht willen voor interdisciplinair onderwijs dat aansluit bij complexe hedendaagse vraagstukken. Ook de visie van de Radboud Universiteit is erop gericht onderwijs en onderzoek in te haken op (regionale) vraagstukken. Wat komt er bij kijken als je deze manier van leren vorm wil geven in academisch onderwijs?

Het onderwijsconcept Community Engaged Learning (CEL) sluit hier goed op aan. Studenten leren hun academische kennis en vaardigheden daarbij in te zetten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De samenwerking met externe partners (inwoners, gemeente, bedrijven) staat hierbij centraal, evenals het samen werken en leren met studenten van andere kennisinstellingen (HBO en MBO).

Ook voor docenten betekent dit een andere onderwijssetting. Deze biedt nieuwe mogelijkheden, maar daarvoor is ook ondersteuning nodig is. Denk daarbij aan professionalisering, tijd en ruimte. Er is al enige ervaring opgedaan met multi-level onderwijs, maar er wordt (ook binnen de RU) nog gezocht naar de wijze waarop dit goed kan worden ingebed in het curriculum bij meerdere opleidingen. Het doel van Maartje en Marijn is om in dit voucherproject meer te ontdekken over het onderwijs dat gekoppeld is aan maatschappelijke vraagstukken uit de context van de wijk. Daarnaast onderzoeken ze ook de wijze waarop multi-level onderwijs kan worden vormgegeven op goed (academisch) niveau.

Aanpak binnen het project

In dit voucherproject werken studenten van verschillende opleidingsniveaus samen aan een wandeling langs eetbaar groen in de wijk Meijhorst. Twee tot vijf studenten per instelling (MBO, HBO en WO) zullen zich beleidsmatig bezighouden met de sociale impact van de plukroute, met marketing en communicatie en het maken plannen voor een duurzaam effect van het plukroute project. Daarbij nemen ze gedeeltelijk zelf de leiding en verantwoordelijkheid over hun leerproces. Dat proces sluit aan op de gestelde kaders die door hun eigen opleidingen zijn opgesteld. De studenten doen dit onder begeleiding van een projectdocent. 

RN7 maakte een verslag over het project van Maartje en Marijn:

Reportage plukroute RN7

Contactinformatie

Meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouders.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.