Studenten zitten met hun laptop in het gras op de campus van de Radboud Universiteit
Studenten zitten met hun laptop in het gras op de campus van de Radboud Universiteit

Programma Studentbegeleiding 2023

Proactieve en preventieve begeleiding van hoog niveau voor alle studenten
Tijdsduur
2021 tot 2024
Projecttype
Organisatorisch / HR
Organisatieonderdeel
Academic Affairs

Het programma Studentbegeleiding 2023 is opgericht om te komen tot meer proactieve en preventieve begeleiding van hoog niveau waarbij studenten en medewerkers weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

De Radboud Universiteit wil studenten opleiden tot gewetensvolle, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die verantwoordelijke maatschappelijke posities innemen. Die ambitie impliceert dat onze universiteit een veilige en stimulerende omgeving is, die eraan bijdraagt dat studenten zich ook naast hun opleiding persoonlijk verder ontwikkelen. Om dit te bereiken, is het nodig proactieve en preventieve begeleiding van hoog niveau te bieden, beschikbaar voor álle studenten. Elke student is uniek en waardevol, en naast studentsucces is ook individuele groei en persoonlijke ontwikkeling essentieel.

Aanleiding

De aanleiding van dit programma is het adviesrapport ‘Studentbegeleiding 2023: Duidelijke kwaliteit en verbondenheid’. Op basis van input van meer dan honderd studenten en medewerkers wordt in dit rapport geadviseerd om ruim in te zetten op een verhoging van de capaciteit en de kwaliteit van studentbegeleiding, omdat de huidige studentbegeleiding niet toegerust is op de toekomst en geen duidelijk pakket biedt aan begeleiding met bijbehorende kaders.

Download het adviesrapport

Thema's Studentbegeleiding 2023

Het programma Studentbegeleiding 2023 is opgedeeld in vier thema’s met verschillende subdoelen. Meer informatie is te vinden via de uitklappers hieronder. 

Resultaten Studentbegeleiding 2023

Voor ieder thema heeft het programma Studentbegeleiding 2023 al verschillende resultaten behaald. Lees hieronder wat tot nu toe al is bereikt.

Vragen?

Wil je meer weten over het programma Studentbegeleiding 2023 of heb je vragen? Stuur een email naar: programmateam-studentbegeleiding2023 [at] ru.nl (programmateam-studentbegeleiding2023[at]ru[dot]nl) of neem contact op met de programmamanager of een van de facultaire projectleiders:

  • Programmamanager: hanke.vanburen [at] ru.nl (hanke[dot]vanburen[at]ru[dot]nl)
  • Projectleiders Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: martine.vanleeuwen [at] ru.nl (martine[dot]vanleeuwen[at]ru[dot]nl) en renee.wagenvoorde [at] ru.nl (renee[dot]wagenvoorde[at]ru[dot]nl) 
  • Projectleider Faculteit der Letteren: lucie.botterhuis [at] ru.nl (lucie[dot]botterhuis[at]ru[dot]nl)
  • Projectleider Faculteit der Managementwetenschappen: floortje.krebbers [at] ru.nl (floortje[dot]krebbers[at]ru[dot]nl)
  • Projectleider Faculteit der Medische wetenschappen: dennis.Boekhorst [at] radboudumc.nl (ennis[dot]Boekhorst[at]radboudumc[dot]nl)
  • Projectleider Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: dianne.heesakkers-maasdijk [at] ru.nl (dianne[dot]heesakkers-maasdijk[at]ru[dot]nl)
  • Projectleider Faculteit der Rechtsgeleerdheid: inge.baanders [at] ru.nl (inge[dot]baanders[at]ru[dot]nl) 
  • Projectleider Faculteit der Sociale Wetenschappen: c.claas-hofman [at] ru.nl (cristel[dot]claas-hofman[at]ru[dot]nl)
  • Projectleider Radboud Docenten Academie: Mariet.beihuisen [at] ru.nl (mariet[dot]beihuisen[at]ru[dot]nl)
  • Projectleider Student Support: elke.schrijen [at] ru.nl (elke[dot]schrijen[at]ru[dot]nl)