Studenten buiten, te voet en met de fiets
Studenten buiten, te voet en met de fiets

SIG Academic burgerschap

Deze Special Interest Group heeft als doel de academische gemeenschap die nadenkt over academisch burgerschap bijeen te brengen. ‘Academisch burgerschap’ is een sterk veranderlijk begrip, maar behelst in de basis een idee van academische vrijheid, open discussie, vrije uitwisseling van ideeën en bewustzijn van privileges en mogelijkheden.

Maar wat betekent dat voor je rol als docent? Wat heeft de universiteit hier voor verantwoordelijkheid in? Hoe breng je de maatschappij samen met een leercontext en hoe ga je om met strijdende belangen? Welke ethiek komt hier bij kijken? Hoe combineer je de waarden van de wetenschap met die van het burgerschap? En ook: Wat gebeurt er hier op de universiteit al en kunnen we samen optrekken? Allemaal vragen die ons de moeite waarde lijken om in deze SIG verder te onderzoeken.

Doelen

  • Ideeën uitwisselen over het mogelijk maken van onderwijs waarin studenten uit verschillende disciplines worden samengebracht.
  • Nadenken over de manieren waarop studenten kunnen worden gemotiveerd om na te denken over hun eigen normen en waarden, de rol die zij voor zich zien in de samenleving, de relatie tussen wetenschap en de praktijk, samenwerking en ethische dilemma’s.
  • Mogelijke situaties vinden waarbinnen studenten in een veilige, motiverende setting vaardigheden en zichzelf kunnen ontwikkelen terwijl zij zich ook bezig houden met een maatschappelijk vraagstuk.

Wat is een Special Interest Group?

Een Special Interest Group (SIG) bestaat uit mensen die verbonden zijn in hun interesse voor een onderwijsgerelateerd thema. Het Radboud Teaching and Learning Centre faciliteert de SIG zodat ze samen het onderwerp uit kunnen diepen en onderzoeken.

Bekijk alle SIGs

Contactinformatie

Wil je meer weten en/of deelnemen? Neem contact op via sigacademiccitizenship@ru.nl.