Student met VR-bril op

SIG eXtended Reality

Onder eXtended Reality (XR) vallen onder andere Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality en 360-graden-video’s. De leden van deze Special Interest Group (SIG) denken na en delen kennis met elkaar over de manier waarop dergelijke innovaties kunnen worden ingezet in het onderwijs.

Doelen

De SIG wil:

  • Een gemeenschap creëren van XR-enthousiastelingen en -professionals in het onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ervaringsdeskundigen, professionals, ondersteuners. Het belangrijkste om deel te nemen, is dat je in eerste plaats een geïnteresseerde bent. Iedereen is welkom.
  • Kennis delen met elkaar over de manier waarop XR ingezet kan worden in het onderwijs en elkaar zo inspireren creatief om te gaan met onderwijs.
  • In kaart brengen welke bestaande projecten met betrekking tot XR in het onderwijs momenteel lopen en welke ondersteuning voor nieuwe projecten mogelijk is. De bedoeling is om XR-projecten zichtbaarder en toegankelijker te maken voor belangstellenden.

Contactinformatie

Mail voor meer informatie: edt@ru.nl.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.