Jongeren die gamen met vrienden bouwen sterkere banden op

SIG Gamification

In deze SIG denken de deelnemers samen na over het verweven van analoge en/of digitale spellen of spelelementen in hun onderwijs. Gamification kan worden gebruikt voor het onderwijzen van een breed scala aan thema’s. Onderzoekers van alle faculteiten zijn dan ook van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze SIG.

Doelen

  • Het delen van expertise over het gebruik van gamification in het hoger onderwijs, onderzoek, training en kennisdeling buiten de universiteit.
  • Een creatieve vrijplaats creëren waarin met nieuwe ideeën kan worden geëxperimenteerd.
  • Elkaars gamedesigns uitproberen en voorzien van feedback.
  • Het gebruik en de bruikbaarheid van gamification tools voor verschillende doeleinden evalueren.

 

Contactinformatie

Wil je meer weten en deelnemen? Mail naar f.leone@donders.ru.nl.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.