Een ingezoomde foto van een hand die een rode pen vasthoudt en op een kladblok schrijft.
Een ingezoomde foto van een hand die een rode pen vasthoudt en op een kladblok schrijft.

SIG Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Tijdsduur
2024
Projectleden
drs. F.T.T. Krebbers (Floortje) drs. C.E.M. Claas-Hofman (Cristel) C.S. Panapala Kankanamalage (Chamin) MA
Projecttype
Onderwijs

Deze Special Interest Group (SIG) is opgericht naar aanleiding van het Programma Studentbegeleiding 2023. Binnen de SIG komen docenten, onderwijsondersteuners en studenten samen om kennis uit te wisselen over welke vaardigheden op welke manier en met welke begeleiding in een leerlijn aan bod kunnen komen.  

Eén van de doelen van Studentbegeleiding 2023 is dat alle opleidingen een leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO) voor alle studenten in alle leerjaren aanbieden. Naast hun ontwikkeling tot academicus zijn studenten namelijk bezig te ontdekken wie ze zijn als mens, zowel op het gebied van volwassenheid als dat van een professional. Kenmerkend voor de leerlijn PPO is dat deze de student helpt bij de zoektocht en de vertaling van eigen inzichten en ontwikkeling naar de rollen die de student wil aannemen in de verdere loopbaan. De student heeft zelf regie over het proces. Cruciaal is hierbij leren reflecteren, waar de coach een belangrijke rol bij vervult.

Doelen

  • Opleidingen inspireren in het ontwikkeltraject van leerlijnen PPO.
  • Leren van en met elkaar en het uitwisselen van voorbeelden van PPO-onderwijs.
  • Het toetsen van ontwikkeling, invulling van de leerlijn coaching, reflectie en het enthousiast krijgen en houden van de eigen organisatie.
     

Bijeenkomsten

De SIG komt elk kwartaal samen en nodigt hiervoor alle betrokkenen (waaronder de projectgroepleden) die werken aan leerlijnen PPO binnen hun opleidingen uit.

Wat is een Special Interest Group?

Een Special Interest Group (SIG) bestaat uit mensen die verbonden zijn in hun interesse voor een onderwijsgerelateerd thema. Het Radboud Teaching and Learning Centre faciliteert de SIG zodat ze samen het onderwerp uit kunnen diepen en onderzoeken.

Bekijk alle SIGs

Contactinformatie

Wil je meer weten en/of deelnemen? Neem contact op via TLC@ru.nl.