Een honingraat met verschillende afbeeldingen passend bij het thema sociale veiligheid.
Een honingraat met verschillende afbeeldingen passend bij het thema sociale veiligheid.

Sociale veiligheid bij FNWI

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) wil meer bewustwording creëren rondom het thema sociale veiligheid. En daarmee zorgen dat de drempel voor studenten en medewerkers lager wordt om melding te maken van ongewenst gedrag.
Tijdsduur
2022 tot 2024
Projecttype
Organisatorisch / HR

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een voorwaarde voor welzijn, goede samenwerkingen, kwaliteit van onderzoek & onderwijs, en (wetenschappelijke) integriteit. Voor de Radboud Universiteit bestaat Sociale veiligheid uit een veilige omgeving waarin collegialiteit, gelijkwaardigheid, openheid en aandacht voor elkaar belangrijk zijn. Studenten en medewerkers kunnen zichzelf zijn en gaan respectvol met elkaar om ongeacht rol of functie of andere onderlinge verschillen. We streven naar een sociaal veilige werk- en studeeromgeving voor iedereen. 

Ervaar jij ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag bestaat uit gedrag dat je hindert in je werk of studie. Voorbeelden zijn steeds onderbreken en impliciete uitsluiting zoals niet groeten. Wat ongewenst is, bepaal je in eerste instantie zelf. Wat voor de één ongewenst is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Het kan zijn dat de veroorzaker zich niet bewust is van het effect van het gedrag. Daarom is het geven van opbouwende feedback belangrijk. 

Wanneer gedrag de grens van menselijke waardigheid overschrijdt is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. De Radboud Universiteit treedt op tegen grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, roddelen, discrimineren, (seksuele) intimidate, en misbruik maken van een machtspositie of afhankelijkheidsrelatie. We vragen je dan ook om dit te melden. 

We streven naar een open cultuur, waarin we ongewenst gedrag kunnen benoemen, we mensen die zich misdragen durven aan te spreken en we onze leidinggevenden informeren als we zelf ongewenst gedrag ervaren of zien dat anderen daaraan worden blootgesteld. Leidinggevenden horen deze informatie serieus te nemen en de goede actie te ondernemen en krijgen hier training voor aangeboden. Helaas zien we dat de drempel om gedrag te melden vaak als erg hoog wordt ervaren. We hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen om deze drempel lager te maken door verschillende mogelijkheden te bieden voor het veilig melden van wangedrag.

Training voor medewerkers

Graag brengen we je op de hoogte van de training ‘Ongewenst gedrag aangepakt’. Deze training is te volgen via gROW.

In deze e-learning module leer je hoe je een veilige werkomgeving creëert en wat een veilig werkklimaat juist in de weg kan staan. Je leert hoe je kunt omgaan met pesterijen, discriminatie en ongewenst gedrag op de werkvloer. De training duurt ongeveer een uur en kun je doen op een moment wanneer het je schikt.

Kijk ook eens op de gROW pagina Sociale Veiligheid, hier vind je meer trainingen en cursussen over dit onderwerp.

Campagneweek Sociale Veiligheid

Van 9 t/m 13 oktober 2023 vond er een campagneweek plaats met sociale veiligheid als thema. Voor medewerkers en studenten werden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo willen we komend collegejaar verder gaan met het structureel aandacht geven voor dit onderwerp. 

Resultaten

In het collegejaar 2022-2023 waren er al diverse activiteiten om op de faculteit de bewustwording rondom het thema Sociale veiligheid te vergroten. Alle leidinggevenden hebben de vraag gekregen voor 1 september 2023 de E-learning Sociale veiligheid af te ronden en het management heeft een heimiddag gehad onder leiding van Crux Creatie.