Wiskundestudenten modelleren op een Alliander casus

Statistiek; Physical modelling
Tijdsduur
1 februari 2023 tot 1 juli 2023
Projecttype
Onderwijs

Elk jaar werken wiskundestudenten aan real life casussen van bedrijven. Alliander brengt altijd minstens één casus mee naar het practicum. Een kleine selectie van recente onderwerpen zijn:

  • Analyse van laagfrequente data
  • Clustering van partiële ontladingen (PD)
  • De snelheid van warmte
  • Modellering van warmteoverdracht in stroomkabels met behulp van de eindige-elementenmethode
  • Voorspellen van uitval in middenspanningsnetten met behulp van EMS

Financiering

Contactinformatie