Zoek in de site...

Afspraken met uw promotor

Het is belangrijk dat u met uw promotor wederzijdse verwachtingen helder maakt en dat uw vorderingen minimaal jaarlijks worden besproken. Afhankelijk van de werkwijze in een onderzoeksinstituut kan in het begin een proefperiode met een gedefinieerd resultaat (bijvoorbeeld een ontwikkelde probleemstelling of een wetenschappelijk artikel) worden afgesproken. Na die periode wordt beoordeeld of het zinvol is om door te gaan met een promotieonderzoek.

Maak ook afspraken over:

  • Begeleiding
    Mogelijk wordt naast de beoogd promotor een dagelijks begeleider aangewezen. Met de belangrijkste begeleider en met de promotor maakt u afspraken over de frequentie en over de wijze van begeleiden.
  • Integratie in het onderzoeksinstituut
    Het onderzoek aan de Radboud Universiteit vindt plaats in onderzoeksinstituten, waar de aangestelde promovendi worden opgeleid. Instituten verschillen in de wijze waarop zij u betrekken bij het instituut. Het is mogelijk dat u uitgenodigd wordt onderzoeksbijeenkomsten, seminars, summerschools en dergelijke bij te wonen. Overleg hierover met uw beoogd promotor.
  • Cursussen
    Binnen de meeste onderzoeksinstituten worden promovendicursussen gegeven. Informeer of u deze cursussen eventueel kunt volgen. Daarnaast organiseert de universiteit cursussen in generic skills: het ontwikkelen van een probleemstelling, het managen van uw eigen onderzoek, presenteren, het schrijven van wetenschappelijke teksten enzovoort. De cursussen zijn kosteloos toegankelijk zodra u een promotor van de Radboud Universiteit hebt en bent geregistreerd.