Zoek in de site...

Start van uw promotie

Als buitenpromovendus met een onderzoek beginnen kan op verschillende manieren. Als u al een onderwerp voor uw onderzoek hebt, dan kunt u dit uitwerken in een onderzoeksvoorstel. Zo'n voorstel (enkele pagina's) bevat in de regel:

  • een kort overzicht van onderzoek op het terrein van uw onderwerp;
  • een doel- en vraagstelling van uw onderzoek;
  • de aanpak van het onderzoek;
  • literatuur.

Het voorstel en uw CV, inclusief behaalde resultaten in uw opleiding, dienen als basis voor een gesprek met een hoogleraar over begeleiding. Alleen hoogleraren hebben het recht om als officiële promotor op te treden. Mogelijk hebt u al contact met een hoogleraar die deskundig is op uw vakgebied/interesse. Dan kunt u met de hoogleraar samen een onderwerp kiezen en uitwerken tot een voorstel. Als u binnen uw beroepspraktijk al gepubliceerd en/of data verzameld hebt, betrek dit dan in het overleg.

U hoeft niet direct te beslissen over een promotieonderzoek. U kunt ook met de hoogleraar afspreken eerst te werken aan één of twee artikelen. In alle gevallen is het belangrijk dat u een hoogleraar bereid vindt u te begeleiden en dat u tijdig met de hoogleraar in overleg treedt. Mocht u nog geen idee hebben met welke hoogleraar u contact kunt opnemen of waar uw onderzoek binnen de universiteit past, dan kunt u contact opnemen met een van de facultaire contactpersonen.