Overzicht contactpersonen

Voor alle vragen over uw vragen in het kader van uw dienstverband als promovendus (zoals salaris, arbeidsvoorwaarden, loopbaanbegeleiding) kunt u terecht bij uw personeelsfunctionaris of -adviseur.
> Overzicht personeelsfunctionarissen

Algemene vragen

Voor algemene informatie over promoveren aan de Radboud Universiteit kunt u zich wenden tot de facultaire contactpersonen. Bij hen kunt u terecht met vragen die niet beantwoord kunnen worden door uw dagelijks begeleider of uw personeelsfunctionaris.

Faculteit der Sociale Wetenschappen
(drs.) Meta van den Eng, Behavioural Science Institute
E-mail: Meta.vandeneng@ru.nl
Telefoon: 024 361 00 82

dr. Femke Maij, Donders Centre for Cognition
E-mail: femke.maij@donders.ru.nl
Telefoon: 024-3612674

Marjolein Wasmus, Radboud Social Cultural Research
E-mail: marjolijn.wasmus@ru.nl
Telefoon: 024-3612512

Faculteit der Letteren
Dr. Peter van der Heiden, GSH coordinator
E-mail: P.vanderHeiden@let.ru.nl
Telefoon: 024-361 55 59

Faculteit der Managementwetenschappen
Daan van Bel, Doctoral Officer
E-mail: phd@fm.ru.nl
Telefoon: 024-3620094

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Kitty van Veelen, Coördinator Graduate School
Email: k.vanveelen@jur.ru.nl
Telefoon: 024-3611488

Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica
Deze faculteit kent contactpersonen per instituut. Hiervoor verwijzen we u naar de websites van de diverse instituten.

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Dr. Nicolet Boekhoff-van der Voort
Coördinator Graduate School for the Humanities
E-mail: n.vandervoort@ftr.ru.nl
Telefoon: 024-361 20 065

Faculteit der Medische Wetenschappen
Binnen de Faculteit der Medische Wetenschappen is per onderzoeksinstituut een contactpersoon aangewezen. Dit zijn:

Radboud Institute for Molecular Life Sciences, RIMLS
Clasien Oomen : (Clasien.Oomen@radboudumc.nl)

Donders Center for Neuroscience
Annemiek Barsingerhorn: (dgcncoordinator@donders.ru.nl)

Radboud Institute for Health Sciences (RIHS)
Marieke de Visser (Marieke.CH.deVisser@radboudumc.nl)

Overige algemene vragen

Met alle algemene vragen kunt u mailen naar promovendi@dpo.ru.nl.