Zoek in de site...

Overige ondersteuning

Naast reguliere en werkinhoudelijke ondersteuning kan het voorkomen dat je ander advies of ondersteuning kunt gebruiken tijdens je promotietraject. Hier kunnen de volgende personen bij helpen:

Personeelsfunctionarissen/-adviseurs
Elke faculteit of elk instituut beschikt over een aantal personeelsadviseurs. Hierbij kunt u terecht voor vragen over uw aanstelling, loopbaan, ontwikkeling en opleiding en andere arbeidsvoorwaardelijke en arbeidsrechtelijke vragen.

Coaching en loopbaanadvies
Uw dagelijks begeleider of promotor is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over uw voortgang en vordering van uw promotie. Mocht u behoefte hebben aan extern advies (bijvoorbeeld in het kader van uw loopbaan) of andere ondersteuning dan kunt u zich wenden tot een (loopbaan)coach. Voor meer informatie zie:

Arbo- en milieudienst
Vragen over gezondheid in relatie tot het werk kunnen ook goed beantwoord worden door de Arbodienst van de Radboud Universiteit. Bij de arbodienst werken bijvoorbeeld bedrijfsartsen, die specialisten zijn op het gebied van gezond werken en het voorkomen van gezondheidsklachten. Voor meer informatie: