Zoek in de site...

Regeling vergoeding drukkosten

Deze regeling is van toepassing op alle personen die aan de Radboud Universiteit promoveren. De vergoeding dient te worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de kosten zijn gemaakt. Bij het verzoek tot vergoeding van de drukkosten dient te worden overlegd:

  • de definitieve factuur, waaruit het bedrag van de drukkosten van het proefschrift blijkt;
  • een door het Bureau van de Pedel ondertekende verklaring dat zij het voorgeschreven aantal exemplaren van het proefschrift heeft ontvangen;
  • een door een UB-repository-uitgegeven bevestiging dat de digitale versie van het proefschrift conform het promotiereglement is aangeleverd
  • een ingevuld declaratieformulier te vinden op: www.ru.nl/cif/cfa/formulieren/declaraties/
  • een speciaal voor promovendi van het UMC beschikbaar declaratieformulier (PIL of PNIL formulier, te weten (Personeel In Loondienst of Personeel Niet In Loondienst) te verkrijgen bij het secretariaat van de afdeling van de promotor

De drukkosten worden vergoed tot maximaal € 2.200,-. Het totaal van de vergoeding mag nimmer de totale drukkosten voor de promovendus overtreffen.

Faculteit der Theologie, Religiewetenschappen en Filosofie:
afgeven bij Erasmusplein 1, bestuurssecretariaat  kamer  15.32a
opsturen naar mw. F. Akin: ferhan.akin@ru.nl, medewerker bedrijfsvoering

Faculteit der Letteren
Opsturen naar: Bureau Onderzoek: boz@let.ru.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteitsbureau t.a.v. mw. drs. C.M. van den Heuvel
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
Intern: Grotiusgebouw 02.55

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Afdeling Financiële & Economische Zaken (FEZ)
Montessorilaan 3
t.a.v. de assistent controller

Faculteit der Managementwetenschappen
Bedrijfsbureau
Heyendaalseweg 141
t.a.v. de afdeling Financien, fmfinancien@fm.ru.nl

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica
Human Resources
Toernooiveld 200 (Mercator I)
hr.officers@fnwi.ru.nl

Faculteit der Medische Wetenschappen van het RadboudUMC 
Het verzoek tot vergoeding moet worden ingediend bij uw afdelingshoofd.
PIL - formulier: personeel in loondienst
PNIL – formulier: personeel niet in loondienst

Radboud Docenten Academie
Erasmusplein 1
t.a.v. mw. F. Geurts-Toorians of mw. D. van der Aa