Voorbereiden op jouw verdere loopbaan

Richting het eind van het promotieonderzoek komt vanzelf de vraag naar voren: en wat ga ik hierna doen? Wil en kan ik mijn carrière als onderzoeker voortzetten? Of neem ik afscheid van de universitaire context? Hoe ga ik dan de stap naar bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de publieke sector vormgeven?

Carrièremogelijkheden

Om niet voor verrassingen te komen staan is het verstandig al tijdens jouw promotietraject te bekijken wat voor stappen je al kunt nemen om jouw kansen in (één van) beide werelden te vergroten. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de promovendi een carrière in de wetenschap ambieert aansluitend op hun promotie. Voor slechts 20% van alle promovendi is een aanstelling op de universiteit weggelegd en nog eens 10% komt in onderzoeksgerelateerde functies buiten de universiteit terecht. De overige 70% komt na hun promotie terecht in functies in het bedrijfsleven of bij de overheid. Daarom is het verstandig om tijdens jouw promotietraject samen met jouw begeleider al na te denken over je carrière na uw promotie.

Loopbaan en Ontwikkeling

De Radboud Universiteit biedt haar promovendi ondersteuning in de vorm van kortere en langere loopbaantrainingen en individuele coaching. Dit aanbod is van toepassing ongeacht je oriëntatie op een loopbaan binnen of buiten de academische wereld.

Hoe verder?

Indien je een carrière binnen de universiteit ambieert zijn er diverse mogelijkheden. Voor je begint met het verkennen van deze mogelijkheden, doe je er goed aan al voordat jouw arbeidsovereenkomst afloopt, een gesprek met je begeleider aan te vragen. Vraag jouw begeleider in dit gesprek om een eerlijk oordeel en advies over je mogelijkheden binnen de wetenschappelijke organisatie. Mocht je binnen de universiteit geen mogelijkheden zien, neem dan contact op met de afdeling RadboudWerknaarWerk.

Postdoc

Een mogelijke stap is te solliciteren naar een postdoc-functie. Dit is een tijdelijke functie van 2-4 jaar, toegespitst op een specifiek onderzoeksonderwerp. Voor een overzicht van alle postdoc functies (en andere mogelijke functies voor een gepromoveerde zoals junior docent of onderzoeker) verwijzen we je naar de vacaturewebsite van de Radboud Universiteit of  Academic Transfer.

Naast het solliciteren naar een postdoc-functie is het mogelijk een subsidie aanvraag te schrijven, en zo jouw eigen aanstelling te creëren. Je kunt hier al mee starten voordat je jouw promotie hebt afgerond. Voor zojuist gepromoveerden zijn de meest gangbare subsidies de Rubicon, om ervaring op te doen aan een ander (buitenlands) instituut, en de VENI, waarbij je zelf een voorstel doet voor een onderzoek. Voor het schrijven van VENI voorstellen, biedt de Radboud Universiteit ondersteuning.

Vacatures

Handige links