Zoek in de site...

Hora Finita

Wat is Hora Finita?

Hora Finita is het registratie- en volgsysteem voor promotietrajecten van de Radboud Universiteit. Het neemt vanaf 6 september 2021 de plaats in van Hora Est, Hora Est PhD en PhDTRACK. Daarmee hebben de Radboud Universiteit en het Radboudumc de beschikking over één systeem voor alle  promotietrajecten.

Waarom Hora Finita

De Radboud Universiteit en het Radboudumc hechten aan een goede kwaliteit van hun  promotietrajecten en streven daarbij naar een optimaal rendement. Een tool die op ieder moment van het promotietraject de betrokkenen van relevante informatie voorziet, is daarbij onmisbaar. Hora Finita is zo’n tool en vervult cruciale functies bij de registratie en bij de monitoring van de voortgang van de promovendus. Het ondersteunt de processen vanaf de inschrijving van de promovendus tot aan de verdediging. Een modern registratie- en volgsysteem levert bovendien een bijdrage aan de verlichting van de workflow van betrokkenen en management informatie met rapportagemogelijkheden voor coördinatoren, institutional researchers en management.

Hoe kom ik aan een account?

Nieuwe promovendi ontvangen een uitnodigingsmail met het verzoek zich te registreren in Hora Finita. In principe 'vindt' Hora Finita alle gebruikers (nieuwe promovendi, hoogleraren en gepromoveerd deskundigen) in het relatiebeheersysteem (RBS). Inloggen gebeurt op de vertrouwde manier met behulp van  SURFconext via https://horafinita.ru.nl

Mocht Hora Finita de gebruiker niet herkennen, neem dan contact op met de facultaire ondersteuner via:

Nieuwe facultaire ondersteuners dienen zich te melden bij de functioneel beheerder: horafinita@ru.nl

Hoe zit het met Hora Finita en mijn privacy?

Om de functionaliteiten die Hora Finita biedt te benutten, verwerkt het systeem persoonsgegevens. Dit zijn gegevens van gebruikers die Hora Finita uit RBS ontvangt plus de aanvullende gegevens die de promovendi verstrekken bij de registratie, zoals de startdatum van het promotietraject en de leden van het begeleidingsteam. De gegevens van Hora Est gebruikers zijn gemigreerd naar Hora Finita.

Deze gegevens zijn nodig voor:

  • de toelating tot het promotietraject;
  • het plannen en monitoren van de voortgang van het promotietraject;
  • correcte registratie op de bul;
  • verplichte rapportages;
  • sturingsinformatie voor kwaliteitsverbetering.

Hora Finita verwerkt niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk zijn voor de doelen die het systeem dient en verwerkt ze ook niet langer dan perse noodzakelijk. Aan ieder data element is een bewaartermijn gekoppeld.

Hoe werkt Hora Finita?

Hora Finita is een gebruikersvriendelijk systeem. Veel wijst zich vanzelf. Desondanks is het denkbaar dat niet alles meteen vanzelf gaat. Er is een uitgebreide set handleidingen (manuals) beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Voor ondersteuning tijdens de eerste fase van implementatie is capaciteit beschikbaar: neem daarvoor contact op met de functioneel beheerder: horafinita@ru.nl