Jaargesprek en loopbaangesprek

Jaargesprek
Voor de promovendus met uitsluitend een onderzoekstaak geldt als uitgangspunt een arbeidscontract met een totale duur van maximaal vier jaar. Voor de promovendus met een onderzoekstaak en een onderwijstaak (gelijktijdig dan wel opeenvolgend) geldt als uitgangspunt een totale duur van maximaal vijf jaar.

Beoordeling van geschiktheid

Voor de beoordeling van geschiktheid van een promovendus wordt in eerste instantie een arbeidscontract voor 18 maanden aangegaan. Ruim voor het aflopen van dit contract wordt een gesprek gevoerd en valt een 'go'- of 'no go'-beslissing voor de resterende duur van het promotietraject. Bij gebleken geschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet voor de resterende beoogde duur van het promotietraject. Vervolgens houdt u jaarlijks een gesprek met uw begeleider over uw functioneren.

Loopbaangesprek 
Naast het jaargesprek houdt u als promovendus een op de loopbaangesprek met een leidinggevende (vaak uw dagelijks begeleider of promotor) bij aanvang van uw aanstelling én ruim één jaar voor afloop van uw aanstelling. In dit gesprek besteden u en uw aangewezen leidinggevende aandacht aan uw ontwikkeling in het kader van uw loopbaan tijdens en na uw promotietraject.

Hierbij wordt gewezen op het aanbod van loopbaanadvies en -ondersteuning vanuit de Radboud Universiteit. Voor vragen hierover verwijzen we u naar uw personeelsadviseur of naar de webpagina Loopbaan en Ontwikkeling.