Opleidings- en begeleidingsplan

Aan het begin van de loopbaan wordt met elke promovendus een Opleidings- en begeleidings­plan (OBP) opgesteld. Dit plan bevat de afspraken tussen uw promotor en u over uw taken op het gebied van onderzoek. Ook bevat het de afspraken over de vorm en frequentie van de bege­leiding door uw beoogd promotor en dagelijks begeleider en over het onderwijs dat u volgt in het kader van uw opleiding tot onderzoeker. Ook maakt u afspraken over de bredere cursussen in relatie tot uw promotieonderzoek. Als u een onderwijstaak krijgt in de Bachelors en/of Masters, dan worden ook de afspraken daarover opge­nomen in het OBP.

De basisafspraken voor het Opleidings- en Begeleidingsplan zijn vastgelegd in de CAO Nederlandse Universteiten in artikel 6.9.

Richtlijnen en sjablonen

Elke faculteit hanteert specifieke richtlijnen voor het OBP. Zo kunnen er bijvoorbeeld eisen gesteld worden aan de vorm, de tijdsspanne en het verplicht te volgen onderwijs. Meer informatie daarover kunt u vinden op de facultaire websites (zie hieronder). Het opleidings- en begeleidingsplan (OBP), dan wel Training and Supervision Plan (TSP) dient kort na registratie in Hora Finita ingediend te worden. Het is raadzaam hier alvast mee te beginnen zodra je promotietraject is gestart.

Onderzoeksinstituut Onderzoeksinstituut Coordinator Facultaire Promotie Coordinator Sjabloon OBP
Research Institute for Philosophy, Theology and Religious Studies Jeske van Dongen Jolanda Massaar-Remmerswaal

Centre for Language Studies

Radboud Institute for Culture & History (including Centre for Parliamentary History)

Suzanne van de Liefvoort Monique Wakkerman
Institute for Management Research Daan van Bel Daan van Bel Template (docx, 49 kB)
Radboudumc 
Graduate School
Marieke de Visser 
graduateschool
@radboudumc.nl
- Corrie Huberts-Streng
- Karin Berens
horafinita@ radboudumc.nl
Template
Institute for Computing and Information Sciences Bernadette Smelik - Lolita Ernst
- Hanneke Klerkx
Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics Francisca Maalcke-Luesken - Lolita Ernst
- Hanneke Klerkx
Institute for Molecules and Materials

Ralph Jaspers
imm@ru.nl

- Lolita Ernst
- Hanneke Klerkx
Template
Institute for Science in Society Martin Drenthen
horafinita-isis@ru.nl
- Lolita Ernst
- Hanneke Klerkx
Template (docx, 95 kB)

RIBES

Lara de Die - Lolita Ernst
- Hanneke Klerkx
Template (docx, 44 kB)

Institute for Science Education

Graduate School of the Faculty of Law Kitty van Veelen Karin Tijhof Template
Behavioural Science Institute Meta van den Eng Anne-Els Holweg
Radboud Social Cultural Research Marjolijn Wasmus Anne-Els Holweg Template
Donders Graduate School - Annemiek Barsingerhorn
dgcncoordinator@ donders.ru.nl
FNWI:
- Lolita Ernst
- Hanneke Klerkx
FSW:
- Anne-Els Holweg
UMC: 
- Karin Berens,
- Corrie Huberts-Streng
horafinita@ radboudumc.nl
Template
Max Planck Institute for Psycholinguistics Kevin Lam FdL:
Monique Wakkerman
FNWI:
- Lolita Ernst
- Hanneke Klerkx
FSW:
Anne-Els Holweg

Radboud Docenten Academie

Robin Satter Robin Satter Template (pdf, 827 kB)