Registratie en toelating

Het is van belang dat alle promovendi voor aanvang van het promotietraject geregistreerd zijn in Hora Finita. U kunt dit doen via https://horafinita.ru.nl. Inloggen kan met uw RU- of Radboudumc-account.

Voor overige informatie kunt u zich wenden tot uw facultaire contactpersoon via de onderstaande adressen of via de link van uw faculteit:

Waardering van uw diploma's

Onderdeel van uw registratie is de waardering van uw diploma's van opleidingen die toegang geven tot uw promotietraject. Als u diploma's van vooropleidingen heeft behaald in het buitenland, zal bij uw registratie eerst bekeken worden of deze diploma's voldoen aan de gestelde toelatingseisen. Bij uw registratie voegt u een kopie van deze buitenlandse diploma's toe.

Toelatingseisen

Om te mogen promoveren hebt u een Master of een vergelijkbaar diploma nodig. De toegang tot de promotie is geregeld in artikel 7.18 in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).