Belangrijke documenten

Het promotietraject

In het promotietraject (pdf, 107 kB) vindt u de basisafspraken rondom het promotietraject die gelden binnen de Radboud Universiteit.

Gedragscode wetenschapsbeoefening VSNU

Vanwege uw maatschappelijke functie als onderzoeker bent u gehouden aan een correcte uitvoering van uw onderzoekstaken. Als richtlijn voor het correct uitvoeren van deze taken is door de werkgeversvereniging VSNU de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening (pdf, 119 kB). Centraal in de code is het integer handelen door iedere wetenschapper. Een tweede overkoepelend principe is transparantie.

De code is verder uitgewerkt in vijf principes. Dit zijn: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.