De eerste fase

De eerste fase van het promotietraject staat in het teken van de inschrijving, het organiseren van de begeleiding en de beoordeling van het wetenschappelijk werk van de promovendus. Als de promotor van oordeel is dat het wetenschappelijk werk kan worden verdedigd start de volgende fase.

De stappen binnen het promotietraject

Inschrijven

 • Een promotor heeft zich bereid verklaard op te treden als promotor.

Bekijk hier de hoofdstukken in het reglement

Registratie

 • Registreren in Hora Finita
  • Registratie in VSNU-typering
  • Check of juiste diploma’s behaald zijn om een promotietraject te starten

Bekijk hier de hoofdstukken in het reglement

Instellen begeleidingsteam

 • Zo snel mogelijk na inschrijving, in ieder geval binnen drie maanden stelt promotor begeleidingsteam samen
 • Minimaal twee, maximaal vier personen
 • Minimaal twee gepromoveerd deskundigen
 • Minimaal één lid is verbonden aan de Radboud Universiteit

Bekijk hier de hoofdstukken in het reglement

Opstellen opleidings- en begeleidingsplan

 • Zo snel mogelijk na inschrijving, maar uiterlijk binnen drie maanden
 • Promotor en promovendus stellen het OBP gezamenlijk vast
 • Bevat afspraken tussen promotor en promovendus met betrekking tot de opleiding en de begeleiding gedurende het promotietraject
 • Ten minste vastgelegd:
  • De duur van het traject
  • Samenstelling van het begeleidingsteam
  • eventuele verplichtingen van de promovendus die als voorwaarde gelden voor verdere inschrijving in het promotietraject
 • OBP wordt goedgekeurd door persoon binnen faculteit/instituut die daartoe is aangewezen door de decaan.

Bekijk hier de hoofdstukken in het reglement

Vaststellen wetenschappelijk werk als manuscript

 • Als promotor van oordeel is dat het wetenschappelijk werk kan worden verdedigd, stelt zij/hij het werk als manuscript vast.
 • Het werk is door promotor gecontroleerd op plagiaat.
 • Het researchdata management voldoet aan de in het wetenschapsgebied geldende standaard.

Bekijk hier de hoofdstukken in het reglement