Zoek in de site...

Paragraaf 1. Algemene regels met betrekking tot het proefschrift

Artikel 4.1. Het proefschrift

 1. Het proefschrift is een verhandeling die bestaat uit:
  a. een wetenschappelijk deel; én
  b. een niet-wetenschappelijk deel.
 2. Het proefschrift dient te voldoen aan de in dit hoofdstuk vastgestelde regels.

Artikel 4.2. Taal proefschrift en taal-specifieke onderdelen

 1. Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands of het Engels.
 2. Indien het proefschrift in het Nederlands is geschreven, wordt daaraan toegevoegd een vertaling van de titel en een samenvatting van de inhoud in het Engels. Een aanvullende samenvatting in een andere taal is toegestaan.
 3. Indien het proefschrift in het Engels is geschreven, wordt in elk geval een samenvatting in het Nederlands bijgevoegd.
 4. De titelpagina dient altijd in het Nederlands te worden opgesteld, ongeacht de taal van de titel van het proefschrift.
 5. De samenvatting als bedoeld in lid 2 en lid 3 is kort en bondig opgesteld en bevat maximaal 350-400 woorden.
 6. Na schriftelijke toestemming van de voorzitter van het college voor promoties, kan van de in lid 1 tot en met lid 5 bedoelde taaleisen worden afgeweken.