Zoek in de site...

Hoofdstuk 6. Geheimhouding en privacy

Artikel 6.1. Geheimhouding

Met betrekking tot hetgeen is besproken in de bijeenkomsten van de manuscriptcommissie, de cum laude commissie en de promotiecommissie dan wel tijdens de geschillenprocedure, zijn de daarbij aanwezigen tot geheimhouding verplicht.

Artikel 6.2. Privacy

De in het kader van dit reglement verstrekte persoonsgegevens zullen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Meer informatie over de wijze waarop de Radboud Universiteit gegevens verwerkt, is te vinden in de daarvoor ingerichte webpagina.