Zoek in de site...

Bijlage I. Nadere regels verlenen Doctor honoris causa

  1. Het college voor promoties is bevoegd om de graad Doctor honoris causa te verlenen (hierna verder: eredoctoraat).
  2. Bij de Radboud Universiteit kunnen door het college voor promoties universitaire of facultaire eredoctoraten worden verleend.
  3. Het college van bestuur neemt het initiatief voor de verlening van een universitair eredoctoraat.
  4. De decaan, in zijn hoedanigheid als hoofd van de faculteit, neemt het initiatief voor de verlening van een facultair eredoctoraat.
  5. Na een voordracht stelt het college voor promoties een commissie in die het college voor promoties adviseert over de voordracht.
  6. De voordracht tot en de voorbereiding van de verlening zijn strikt geheim.
  7. De graad Doctor honoris causa wordt toegekend bij gelegenheid van de viering van de dies natalis van de Radboud Universiteit. In zeer bijzondere gevallen kan het college voor promoties besluiten de graad op een ander moment, tijdens een bijzondere academische zitting, te verlenen.
  8. In de regel wordt ter gelegenheid van een reguliere dies natalis één universitair en/of één facultair eredoctoraat verleend. Ter gelegenheid van een lustrumviering van de Radboud Universiteit worden in de regel één universitair en drie facultaire eredoctoraten verleend.