Zoek in de site...

Op weg naar de verdediging

Als de promotor het manuscript goedkeurt kan het promotieonderzoek van start en volgt de weg naar de verdediging. Op deze pagina vind je de stappen tot aan het voltooien van de promotie.

Instellen manuscriptcommissie

 • Decaan stelt manuscriptcommissie in, de promotor kan hierin adviseren
 • Promovendus zorgt voor doorsturen manuscript naar manuscriptcommissie
 • Manuscriptcommissie heeft in beginsel toegang tot eventuele onderzoeksdata.

Relevante artikelen in het promotiereglement

Oordeel manuscriptcommissie

 • Manuscriptcommissie beslist uiterlijk vijf weken na ontvangst van het manuscript of het werk van voldoende kwaliteit is.
 • De manuscriptcommissie maakt hiervoor gebruik van een beoordelingsformulier.
 • De voorzitter van de manuscriptcommissie stelt de decaan op de hoogte van de beslissing. De decaan stuurt de beslissing door naar de promotor en de promovendus.
 • De manuscriptcommissie oordeelt bij meerderheid van stemmen.
 • Als manuscriptcommissie oordeelt dat het proefschrift tot de beste 5 à 10 procent beste proefschriften behoort, adviseert de manuscriptcommissie (bij meerderheid van stemmen) de decaan een cum laude commissie in te stellen.
 • De manuscriptcommissie adviseert bij meerderheid van stemmen.

Relevante artikelen in het promotiereglement

Eventueel: instellen cum laude commissie

 • Als de manuscriptcommissie adviseert een cum laude commissie in te stellen, stelt de decaan zo spoedig mogelijk een commissie in.
 • De voorzitter van de cum laude commissie zorgt voor de verspreiding van het manuscript onder de andere leden.
 • De cum laude commissie maakt gebruik van een beoordelingsformulier.
 • De cum laude commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

Relevante artikelen in het promotiereglement

Promovendus legt bij pedel promotiedatum vast

Relevante artikelen in het promotiereglement

Pedel controleert aanwezigheid van vormvereisten in proefschrift

O.a.:

 • Titelpagina
 • CV
 • Samenvatting

Relevante artikelen in het promotiereglement

Drukken proefschrift

 • De promovendus zorgt voor het drukken van het proefschrift.

Relevante artikelen in het promotiereglement

Instellen promotiecommissie

 • Promovendus zorgt voor verspreiding van proefschrift in promotiecommissie.

Relevante artikelen in het promotiereglement

Aanleveren van proefschrift

 • Bij pedel
 • 10 exemplaren
 • Digitale kopie bij de centrale universiteitsbibliotheek ten behoeven van de Radboud Repository.

Relevante artikelen in het promotiereglement

Verdediging

Relevante artikelen in het promotiereglement

Beraad en besluit promotiecommissie

Relevante artikelen in het promotiereglement

Verlenen doctoraat & tekenen bul

Relevante artikelen in het promotiereglement