Salaris en arbeidsvoorwaarden

Salaris
Elke promovendus werknemer ontvangt salaris van de universiteit. Voor promovendi geldt een aparte salarisschaal. Hierin zijn vier salaristreden opgenomen: P0, P1, P2 en P3.

Arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris heeft u als promovendus recht op alle overige arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers van de Radboud Universiteit.