Search in the website

Premasters

Nadat je alle onderdelen van de premaster hebt behaald, kun je bij het Studenten Informatiepunt een certificaat aanvragen. Dit certificaat is tevens een toelatingsverklaring tot de master.

Pre-master na HBO

Dit programma kun je volgen wanneer je een  op zak hebt. Het bestaat uit 55 EC en kan in één studiejaar worden afgerond. Het programma start eenmaal per jaar, in september.

Er zijn twee varianten:

  • Pre-master Communicatie en beïnvloeding: geeft na afronding toelating tot de mastervariant Communicatie en Beïnvloeding.
  • Pre-master International Business Communication: geeft na afronding toelating tot de mastervariant Communicatie en Beïnvloeding, daarnaast kan je deelnemen aan de selectieprocedure voor de mastervariant International Business Communciation. Voor toegang tot deze pre-master moet je ook geslaagd zijn voor de .

Studieprogramma pre-master C&B

Cursus Studielast Periode
Wetenschappelijk schrijven 5 1
Corporate Communicatie 5 1
Statistiek 5 1
Marketingcommunicatie 5 2
Interne communicatie 5 2
Interculturele communicatie 5 3
Gedragsturende documenten 5 3-4
Gezondheidscommunicatie 5 4
Informatiewetenschap 5 4
Bachelorwerkstuk 10 3-4

Studieprogramma pre-master IBC

Cursus Studielast Periode
Wetenschappelijk schrijven 5 1
Corporate Communication 5 1
Statistiek 5 1
Building Blocks 1: Gramma and writing skills course 5 1-2
Marketing Communication 5 2
Interne communicatie 5 2
Intercultural communication 5 3
Building Blocks 2: Grammar and writing skills course 5 3-4
Cross-Cultureel Taalgebruik 5 3-4
Bachelorwerkstuk 10 3-4

Voor de cursusbeschrijvingen zie de studiegids van de bacheloropleiding CIW.

korte pre-master

Wanneer je de hbo-opleiding Communicatie of International Business and Languages hebt afgerond, kan je toegelaten worden tot de korte pre-master van 30 EC. Hier hoort een  bij. Het programma start eenmaal per jaar, namelijk op 29 augustus 2016.

Er zijn twee varianten:

  • Korte Pre-master Communicatie en Beïnvloeding geeft na afronding toelating tot de mastervariant Communicatie en Beïnvloeding.
  • Korte Pre-master International Business Communication: geeft na afronding toelating tot de mastervariant Communicatie en Beïnvloeding, daarnaast kan je deelnemen aan de selectieprocedure voor de mastervariant International Business Communciation.

Studieprogramma korte premaster CB

cursus studielast periode
Wetenschappelijk Schrijven 5 1
Corporate Communicatie 5 1
Statistiek 5 1
Interne Communicatie 5 2
Onderzoeksproject 10 2

Studieprogramma korte premaster IBC

cursus studielast periode
Wetenschappelijk Schrijven 5 1
Intercultural Communication 5 1
Statistiek 5 1
Intercultureel Onderzoek 5 1 2
Onderzoeksproject 10 2

HBO-minor

Als je aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) een opleiding volgt aan de Faculteit Economie & Management (FEM) of de Informatica Communicatie Academie (ICA), kun je tijdens je hbo-opleiding een universitaire minor volgen. Deze minor bestaat uit 30 EC en beslaat het eerste semester. Met de minor op zak kun je na het behalen van je hbo-diploma een verkorte pre-master volgen.

Cursus Studielast Periode
Corporate Communicatie 5 1
Statistiek 5 1
Interculturele communicatie 5 1
Argumentatieanalyse 5 1-2
Marketingcommunicatie 5 2
Interne communicatie 5 2

Voor de cursusbeschrijvingen zie de studiegids van de bacheloropleiding CIW.

Brugprogramma voor studenten van een verwante opleiding aan de Radboud Universiteit

Het brugprogramma voor studenten van een verwante opleiding aan de Radboud Universiteit kan alleen gevolgd worden als je een verwante opleiding aan de Radboud Universiteit volgt of behaald hebt. Voor de lijst met verwante opleidingen zie de website.

Na afronding van dit brugprogramma en je bacheloropleiding word je toegelaten tot het Communicatie en Beïnvloeding-programma van de masteropleiding CIW (de doorstroommaster). Op basis van een van de bacheloropleidingen Duitse Taal en Cultuur, Engelse Taal en Cultuur of Romaanse Talen en Culturen, kun je desgewenst ook meedoen met de toelatingsprocedure voor het selectieve Engelstalige IBC-masterprogramma.

Het brugprogramma voor studenten van een verwante opleiding (Radboud Universiteit) bestaat in het studiejaar 2016-2017 uit de volgende onderdelen van de bacheloropleiding CIW:

cursus stp periode CIW-jaar
Corporate Communicatie 5 1 B1
Interculturele Communicatie 5 1* B1
Interne Communicatie & ICT 5 2 B2
Statistiek 5 1-2 B2
Marketingcommunicatie 5 2 B2
Argumentatieanalyse 5 1-2 B2
Totaal 30

* Aparte cursus voor studenten die het brugprogramma volgen, neem contact op met de studieadviseur voor de start van periode 1. De cursus kan ook gevolgd worden in periode 3 met de reguliere CIW-studenten.

Brugprogramma's zijn door de opleiding vastgestelde programma's die je kunt volgen als je een verwante universitaire bachelor-opleiding volgt of hebt afgerond en op basis waarvan je, na afronding van zowel de bacheloropleiding als het brugprogramma, wordt toegelaten tot de doorstroommaster, het Communicatie- en Beïnvloeding-programma (C&B) van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). In het geval van een aantal bacheloropleidingen (zoals die van de Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit) is het eventueel mogelijk het brugprogramma te volgen als onderdeel van de bacheloropleiding (bijvoorbeeld binnen de minorruimte). Als je daarvoor van de examencommissie van de bacheloropleiding en de examencommissie CIW schriftelijk toestemming hebt gekregen, kun je het brugprogramma tijdens je inschrijving voor de bacheloropleiding volgen. Als je het brugprogramma volgt na afronding van de bacheloropleiding, betreft het een premaster en moet je je aanmelden (en na toelating inschrijven) voor de premaster. Voor meer informatie over toelating, zie ru.nl/master.

Een brugprogramma en aansluiting op de verschillende masterprogramma's Er is een brugprogramma studenten die een opleiding volgen (of hebben behaald) aan de Radboud Universiteit. Op basis van het brugprogramma voor studenten van een opleiding aan de Radboud Universiteit word je na afronding daarvan en na het behalen van de bacheloropleiding, toegelaten tot de doorstroommaster (het C&B-programma). Als je een van de bacheloropleidingen Duitse Taal en Cultuur, Engelse Taal en Cultuur of Romaanse Talen en Culturen volgt of hebt gevolgd, kun je op basis van dit brugprogramma desgewenst meedoen met de toelatingsprocedure voor het IBC-masterprogramma.

Rond het brugprogramma binnen drie collegejaren af In verband met de beperkte geldigheid van behaalde cursussen, moet je alle onderdelen van het brugprogramma binnen drie opeenvolgende collegejaren hebben afgerond. Hierna verliezen de eindcijfers (en studielast) van de behaalde brugprogramma-crusussen hun geldigheid.

Vraag na afronding van de premaster een verklaring hiervan (brugprogrammacertificaat) Nadat je alle onderdelen van de premaster hebt behaald, kun je hiervan bij het Studenten Informatiepunt een bewijs vragen (brugprogrammacertificaat).

Toelating tot de masteropleiding op basis van een brugprogramma Om tijdens het studiejaar 2017-2018 aan de masteropleiding te kunnen beginnen, moet je zowel het brugprogramma als je bacheloropleiding hebben afgerond. Dit geldt ook voor een selectieve master als je door de toelatingsprocedure gekomen bent.