Search in the website

General information

De masteropleiding geschiedenis in Nijmegen legt de relatie tussen het heden en het verleden. Je onderzoekt de manier waarop tradities, concepten en opvattingen over het verleden zoals die nu bestaan, tot stand zijn gekomen en hoe ze een rol spelen in het heden. Zo leer je hoe men tegenwoordig omgaat met het verleden en verwerf je tegelijkertijd inzicht in het verleden.

Daarnaast verdiep je je academische vaardigheden: het verzamelen van ongelijksoortig materiaal, het grondig en kritisch verwerken daarvan, het interpreteren van gegevens en het structureren van je betoog. Verder kun je de resultaten van onderzoek helder presenteren en erover in debat gaan met historici en andere geïnteresseerden. 

In onze masteropleiding kun je kiezen uit twee Nederlandstalige specialisaties en één Engelstalige. Ze hangen alle nauw samen met het onderzoek van de hoogleraren en medewerkers.

De twee Nederlandstalige specialisaties zijn:  

1. Geschiedenis en Actualiteit 
In dit programma voor de geschiedenis na 1500 bestudeert je de (eigen) tijd als complex resultaat van de op het heden gerichte keuzes en interpretaties van het verleden die mens en samenleving telkens weer maken. Actuele Geschiedenis kent een academisch semester en een toegepast semester met een verplicht stageproject. Met dit programma kun je ook beginnen in februari.

2. Politiek en Parlement
Politieke geschiedenis en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) maken samen dit programma. Het is gericht op de historische, staatsrechtelijke en politicologische aspecten van de politiek en kent een verplichte stage.

De Engelstalige specialisatie is:

1. Eternal Rome: Transformations from Antiquity to the Middle Ages. 
Oude en middeleeuwse geschiedenis dragen samen dit programma. Het richt  zich op de positie van Rome in oudheid en middeleeuwen en de wisselende betekenis die de westerse wereld in latere tijden aan de idee Rome heeft gegeven.

Honours Programma 
De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy