Search in the website

Study association

De opleiding Taalwetenschap heeft een bloeiende studievereniging, genaamd InTenS (In Taal en Spraak). Bij deze vereniging zijn studenten Taalwetenschap zeer actief betrokken. De studievereniging organiseert diverse activiteiten zoals de maandelijkse borrelavond, het jaarlijkse pooltoernooi, het gala, de studiereis, de ouderdag, lezingen, bedrijfsbezoeken, de introductie voor Taalwetenschappers en nog veel meer.
Ook regelt InTenS korting op studieboeken voor leden en wordt drie keer per jaar het verenigingsblad m'ntaal uitgebracht. Uiteraard heeft InTenS ook diverse commissies waarin je als actief lid je bijdrage kunt leveren aan de vereniging. Dit zijn onder meer de activiteitencommissie, de publicatiecommissie en de reiscommissie.

InTenS is een belangrijke schakel in de contacten tussen jongere- en ouderejaarsstudenten, student- en docentleden, studenten van Taalwetenschap en studenten van andere studies in Nijmegen én tussen studenten en oud-studenten (alumni) die inmiddels hun weg naar de arbeidsmarkt gevonden hebben.
Met rond de 100 studentleden en rond de 40 docentdonateurs, is InTenS een vereniging waarin iedereen elkaar kent. Het contact met het bestuur van InTenS verloopt dan ook voornamelijk persoonlijk. Voor vragen en opmerkingen kan gemaild worden naar intens@student.ru.nl. Op http://www.intens.ruhosting.nl is allerlei informatie over studie, activiteiten, banen en dergelijke te vinden. Daarnaast heeft InTenS in het Erasmusgebouw een kamer op nummer 9.27 en een postvak op de 9e verdieping.