Zoek in de site...

Organisation

Secretary
Marieke van Lier, kand.

024-3615550 rm@bsi.ru.nl

Programme Coordinator
  Drs. Wendy de Graaf

024-3615726 rm@bsi.ru.nl

Director Research Master
  Prof. dr. Rob Holland

024-3612651

r.holland@psych.ru.nl
Supervised Research Coordinator
  Dr. Eddie Denessen

024-3613080

e.denessen@pwo.ru.nl

Clinical Certificate Coordinators
Prof.dr. Cilia Witteman
024-3612137

c.witteman@socsci.ru.nl

Study advisors
  Drs. Jorijn Verbruggen

024-3616163

j.verbruggen@psych.ru.nl

Exam Committee
Prof. dr. C.L.M. Witteman (Chair)
  prof. dr. C. de Weerth (Secretary)
  Dr. J.K. Larsen (Member)
  Prof. dr. J.M. McQueen (external member)


024-3612137
024-3612637
024-3612370
024-3612608


 rm@bsi.ru.nl