Zoek in de site...

Organisation

Secretary
Marieke van Lier, kand.

024-3615550

rm@bsi.ru.nl

Programme Coordinator
  Drs. Wendy de Graaf

024-3615726 rm@bsi.ru.nl

Director Research Master
  Prof. dr. Rob Holland

024-3612651

r.holland@psych.ru.nl
Supervised Research Coordinator
  Dr. Mathijs Vervloed

024-3616047

m.vervloed@bsi.ru.nl

Clinical Certificate Coordinators
Prof.dr. Cilia Witteman
024-3612137

c.witteman@socsci.ru.nl

Study advisor
  Sofie van Breemen MSc

024-3616163

s.vanbreemen@psych.ru.nl

Programme Degree Commitee (Dutch 'OLC')

Lecturers (3x):
Dr Anna Lichtwarck-Aschoff [chair]
Dr Yvonne van den Berg
Dr Gijs Bijlstra

Students (3x)
To be announced