Docentenprogramma

Het Radboud PUC streeft naar ondersteuning en vakinhoudelijke professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs. Enerzijds biedt het PUC lesmateriaal en (online) gastlessen aan ter ondersteuning in de klas. Deze lesmaterialen en gastlessen vormen een aanvulling op het vo-curriculum en vormen een brug naar actueel wetenschappelijk onderzoek.
Anderzijds wordt een gevarieerd aanbod georganiseerd van masterclasses en seminars ter verrijking van de eigen vakkennis. Ook organiseren we netwerkbijeenkomsten en studiedagen, waarbij kennisdeling en vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs centraal staan.

Inzet studenten Radboud Universiteit op school

Vanuit het Radboud Pre-University College denken wij graag mee over de inzet van studenten in het voorgezet onderwijs. Wij willen, in samenwerking met scholen, de impuls die nu ontstaat vanuit de NPO gelden, gebruiken om de verbinding te zoeken op inhoudelijke aansluiting.

Daarbij willen wij nagaan hoe we het wetenschappelijk onderzoek, een academische (studie)houding en vormen van academisch onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen) de school in kunnen brengen en kunnen koppelen aan het vo-curriculum. Wij kiezen er bewust voor om onze studenten voorbereid en alleen voor inhoudelijke opdrachten naar scholen te laten gaan.

Onze studenten krijgen vanuit de Radboud Docenten Academie een korte vakdidactische cursus aangevuld met een terugkombijeenkomst om van elkaar te leren. Dit vinden wij nodig om ervoor te zorgen dat onze studenten goed voorbereid naar uw school komen om te ondersteunen bij het onderwijs.

Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de ‘w’ binnen het vwo en kunnen we tegelijkertijd de vakdocent (iets) ontlasten. Als het concreet gaat om huiswerkbegeleiding of toezicht, daar ligt niet zozeer onze expertise, die wel bij de commerciële bureaus aanwezig is.

Mocht er vanuit jouw school behoefte bestaan aan de inzet van studenten, dan gaan wij graag met je in gesprek over wat wij binnen deze visie voor je kunnen betekenen. Je kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met Wilma Lamers (wilma.lamers@ru.nl).

Geïnteresseerd in biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en/of wiskunde?

Check dan het complete docentenprogramma bij het PUC of Science.

Studenten_Huygensgebouw

Geïnteresseerd in talen, geschiedenis, rechten, cultuur en/of maatschappij?

Check dan het complete docentenprogramma bij het PUC of Society.

pucsociety