Aansluiting

De afgelopen drie jaar zijn vanuit het programma Regionale Aansluiting in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs diverse projecten uitgevoerd met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.

Centraal in deze projecten:

  • Uitwisseling kennis tussen vwo- en wo-docenten.
  • Uitdagend activiteiten aanbod voor scholieren.
  • Aandacht voor academische vaardigheden.
  • Kennisdeling.

De projecten

Er zijn in totaal vijf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten opgezet:

Vo- en wo-docenten leren van elkaar

Zorgen voor meer kennisuitwisseling en afstemming tussen het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs in de volle breedte, wat bijdraagt aan een soepele overgang van leerling naar student.

meer informatie

Verdiepingsaanbod vwo-leerlingen en docenten

Onderzoek naar de effectiviteit van het huidige aanbod, focus en eenduidigheid in het aanbod aanbrengen en organiseren van mogelijkheden om het bereik te vergroten en de verbinding met het vo te versterken.

meer informatie

Leerlijn onderzoeks-vaardigheden po-vo

Ontwikkeling van een leerlijn waarin onderzoeksvaardigheden van leerlingen en begeleiding door de leraar beschreven staat van kleuterklas tot examenklas.

meer informatie

Autonomie ondersteuning van vwo-leerlingen

Het ontwikkelen van een visie op begeleiding van leerlingen die de autonomie in het leerproces bevordert, met bijbehorende didactieklijn en aansluitend scholingsaanbod voor vo-docenten.

meer informatie

Betere balans profielkeuze 3 vwo

Eerlijke en duidelijke beeldvorming zodat leerlingen met meer zelfbewustzijn een profielkeuze maken en zij een profiel kiezen wat echt bij hen past. Hierdoor ontstaat meer balans in de EM/CM versus de NT/NG-profielen.

meer informatie