Ontwerpprincipe 2: differentiëren in de mate van structuur

Hele taak eerst

In de lessen biologie zijn de ontwerpprincipes van ‘de hele taak eerst en hulp op maat’ toegepast, die ontworpen zijn door Fred Janssen van het ICLON. Bekijk deze webpagina voor meer informatie over differentiëren bij verschillende vakken.

In ons voorbeeld is de hele taak een complexe eindexamenvraag. Om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden, heeft de leerling kennis en vaardigheden nodig uit een bepaald hoofdstuk. De docent biedt drie leerroutes aan, die verschillen in de mate van structuur en ondersteuning (powerpoint (pptx, 638 kB)):

  1. De leerling volgt een door de docent uitgewerkt stappenplan. Denk hierbij aan uitleg van de docent, deelopdrachten, aanwijzingen gebruik BINAS, voorbeeldfilmpjes. De volgorde ligt vast.
  2. De docent doet een aantal suggesties voor leeractiviteiten, zoals bij 1 beschreven, maar de leerling kiest zelf welke leeractiviteiten hij gaat doen.
  3. De leerling weet alleen dat hij de opdracht moet kunnen maken. Hij is geheel vrij hoe hij gaat zorgen dat hij hiertoe de kennis verwerft (maar hij mag best spieken bij de andere groepen).

Leerlingen kiezen elke les in welke groep ze willen werken. Ze reflecteren aan het einde van de les hoe ze hebben gewerkt en welke leerstrategie ze hiertoe hebben ingezet (reflectie begin/eind les).  Bij een volgende les kunnen ze hun leerstrategie aanpassen of kiezen voor meer ondersteuning van de docent door naar groep 1 te gaan.

Elke groep heeft een kleur; de leerlingen zetten een beker in die kleur voor zich neer tijdens de les. Daardoor heeft de docent  overzicht over de verschillende groepen en weet welke ondersteuning de leerling van de docent wil.