Ontwerpprincipe 3: leerlingen reflecteren op waar ze goed in zijn

Op inhoud:
Als onderdeel van ‘de hele taak eerst en hulp op maat’ heeft de docent biologie de leerlingleerdoelen omgezet in vragen. Deze vragen kunnen de leerlingen maken om te checken of ze de basiskennis hebben die nodig is. Deze opzet voorzag in een behoefte van de leerlingen; ze wisten zo beter in hoeverre ze de kennis beheersten. Ook leerlingen uit groep 3 (zie ontwerpprincipe 2) vroegen om deze vragen ter ondersteuning.

Op leerstrategie:
Ter ondersteuning bij het differentiëren in de mate van structuur kregen de leerlingen vragen voorgelegd over hun werkhouding en leerstrategie. Ook kregen ze vragen bij de start van de les, om hun voornemens voor die les vast te leggen.

Reflectie begin/eind les