Ontwerpprincipe 1: leerroute afstemmen op leerbehoefte

Exit Ticket

In de lessen Engels die zijn ontworpen voor dit project hebben we gebruik gemaakt van een exit ticket. Je kan een exit ticket voor veel doeleinden gebruiken. In deze context hebben we iets toegepast waarmee we via het Leeratelier (een samenwerking in het kader van samen opleiden tussen lerarenopleidingen en OMO) in aanraking zijn gekomen door het werk van een van de deelnemers van het Leeratelier, docent wiskunde Pepijn Willems. Eenzelfde soort exit ticket was onderdeel van zijn afstudeeronderzoek.

We hebben het als volgt toegepast: het gaat om een exit ticket waarin de leerlingen gevraagd wordt te reflecteren op concrete leerdoelen. In dit specifieke geval vroegen we de leerling om na te gaan in welke mate de leerling vertrouwen heeft in diens bekwaamheid betreffende een specifiek leerdoel. Het gaat erom dat de leerling door het invullen van het exit ticket inzicht krijgt in diens leerbehoeftes: wat kan ik al, en waar kan ik nu nog het beste aan gaan werken?

Het tweede deel van het exit ticket voorziet in een concrete vervolgactie voor de leerling. Op basis van het inzicht dat de leerling heeft gekregen krijgt de leerling een concrete actiemogelijkheid: mocht je aan leerdoel x willen werken, dan kan je met het volgende (x) aan de slag. Door de leerling te laten reflecteren op de leerdoelen krijgt deze inzicht in de eigen leerbehoeftes. Door van tevoren al concrete vervolgacties in kaart te brengen kan de leerling op deze manier gelijk zijn leerroute afstemmen op diens leerbehoeftes.

Voor het gebruikte exit ticket klik hier (pdf, 84 kB)