Betere balans profielkeuze 3 vwo

Vo-scholen missen de samenwerking met het hoger onderwijs rondom de profielkeuze. Vanuit het hoger onderwijs wordt ook graag gezien dat de 3-vwo scholier zich uitgebreider zou moeten informeren en oriënteren: met meer zelfreflectie en meer inzicht in de koppeling tussen profielen, eigenschappen, vaardigheden, opleidingen en beroepen. Deze oriëntatie kan een bijdrage leveren aan een meer weloverwogen profielkeuze.

Kennismaking met hoger onderwijs

Het is belangrijk om leerlingen al zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met het hoger onderwijs in voorbereiding op de profielkeuze. Ervaringsverhalen van bovenbouwscholieren en studenten zijn hierin belangrijk, zodat ook de consequenties van keuzes duidelijker worden en angst voor een verkeerde keuze weggehaald kan worden. Belangrijk is het dat de scholieren al na denken over welke vakken ze leuk vinden, waar hun interesses en kwaliteiten liggen. Ook zouden scholieren in deze fase al kunnen kijken naar onderzoek, vervolgopleidingen in het hoger onderwijs en beroepen die zij leuk vinden, zodat de link met de vier profielen duidelijker wordt. Deze koppeling naar de praktijk is lastig voor de jonge scholier waardoor de profiel- (en studie)keuze heel abstract blijft.

Workshop Profielkeuze en Profielkeuzespel ProfiLeren

In het kader van dit project zijn twee activiteiten ontwikkeld:

Workshop Profielkeuze
In de workshop Profielkeuze komen bovenstaande elementen aan bod.  De workshop wordt uitgevoerd op school door studenten van de Radboud Universiteit, met voorbereidende opdrachten via www.ru.nl/profielkeuze, zoals filmpjes waarin bovenbouwscholieren en studenten over hun profielkeuze-ervaringen vertellen en tips geven.

Profielkeuzespel ProfiLeren
In dit spel gaat de scholier aan de slag met o.a. de koppeling tussen profielen en beroepen. De workshop behandelt dit onderwerp kort, het spel sluit er als vervolgproduct naadloos op aan. In het spel gaat de scholier uitgebreider aan de slag met de vraag welke eigenschappen en activiteiten bij welke beroepen  passen. Het doel  is om de scholier aan het denken te zetten over deze onderwerpen en ze concreet te helpen met interactieve materialen. Belangrijk is dat de scholier zelf aan de slag gaat, zodat de gedachtegang bij de scholier zelf ‘aan’ gaat.

Het spel kan uitgevoerd worden op school door mentor/decaan/docent.  Dit spel kan als een verdiepende vervolgstap op de workshop gespeeld worden, maar kan ook zonder voorafgaande workshop. Voor vragen kan contact opgenomen worden via studievoorlichting@ru.nl.