Pre-promotietraject - Promoveren in het onderwijs door docenten sept. 2023

Datum
woensdag 20 september 2023Plaats in mijn agenda
Locatie
Campus Radboud Universiteit
Beschrijving

Wil jij je je gericht voorbereiden op een vakdidactisch of onderwijswetenschappelijk promotieonderzoek?
Dan is het pre-promotietraject iets voor jou. Tijdens dit traject staan we stil bij wat promoveren is en gaan we in op de verschillende aspecten van promoveren. Bijvoorbeeld:

  • Het onderzoeksvoorstel (inclusief probleemstelling en onderzoeksvragen)
  • Het begeleidingsteam en eigen professionalisering
  • Onderzoeksmethoden en ethiek van onderzoek
  • Analyseren van data
  • Publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en het schrijfproces
  • Fundamenteel wetenschappelijk versus praktijkgericht onderzoek in of voor het onderwijs
  • De rol van kennisbenutting

In de interactieve bijeenkomsten is veel ruimte voor vragen en het delen van ervaringen en visies op onderzoek. Ook verkennen we samen je interesse voor bepaalde thema’s en je onderzoeksvragen. We besteden daarbij veel aandacht aan je persoonlijke drijfveren en je eigen invulling van het onderzoeksproces. De opleiders combineren actuele theoretische inzichten met praktijkgerichte vragen en delen hun eigen ervaringen met promoveren en het begeleiden van promovendi.

Voor wie is het pre-promotietraject?
Het pre-promotietraject is voor docenten die een vakdidactisch of algemeen onderwijswetenschappelijk onderzoeksvoorstel willen schrijven. Als je enthousiast bent over het doen van promotieonderzoek en concreet aan de slag wilt met je onderzoeksinteresse, dan is dit traject iets voor jou.

Wil jij aan de slag met een pre-promotietraject?
In september 2023 starten we met het eenjarig traject waarin we je begeleiden bij het formuleren van je onderzoeksvraag en bij het werken aan je vakdidactisch of algemeen onderwijswetenschappelijk onderzoeksvoorstel. We informeren je voor de zomer over de precieze inhoud en vormgeving van dit traject.

In dit eenjarige pre-promotietraject schrijf je onder begeleiding gericht aan een eigen wetenschappelijk onderzoeksvoorstel. Het doel is om dit aan het einde van het traject zo ver mogelijk klaar te hebben voor indiening bij een subsidieverstrekker. Het traject kent interactieve werkbijeenkomsten, studiedagen en individuele coaching.

Bij afronding van het pre-promotietraject ontvang je een certificaat van deelname.

Begeleider 
Dr. R.P. Verhoeff, PhD, (Roald)
Universitair hoofddocent Radboud Docenten Academie

Doelgroep
Docenten VO in het bezit van een masterdiploma (of gelijkwaardig).
Minimum aantal deelnemers: 5

Tijdbesteding pre-promotietraject
-8 bijeenkomsten van 2 uur 
-4 studiedagen van 5 uur
-2 individuele gesprekken van 1 uur

Naast de bijeenkomsten en coachingsgesprekken werk je individueel.
In totaal vraagt dit traject een inzet van 0,2 fte van elke deelnemer gedurende het schooljaar (inclusief de bijeenkomsten, begeleiding en werktijd).

Data & tijd
Twaalf bijeenkomsten op woensdagmiddag, waarvan vier studiedagen.
2023:
20 september / 15.00-17.00 uur / op de campus
11 oktober / 15.00-17.00 uur / op de campus 
1 november / 15.00-17.00 uur / online
29 november / 13.00-18.00 uur / op de campus
20 december / 15.00-17.00 uur / online
2024:
17 januari / 13.00-18.00 uur / op de campus
21 februari / 15.00-17.00 uur / online
13 maart / 13.00-18.00 uur / op de campus
3 april / 15.00-17.00 uur / online
15 mei / 13.00-18.00 uur / op de campus
5 juni / 15.00-17.00 uur / op de campus
26 juni / 15.00-17.00 uur / op de campus

Locatie
Vier bijeenkomsten zijn online. Acht bijeenkomsten zijn op de campus van de Radboud Universiteit.
Radboud Docenten Academie
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

Kosten
€ 4.200,-
(Dit is inclusief koffie/thee & versnapering)

Aanmelden
Inschrijving is mogelijk tot en met 15 september 2023.

Inschrijfformulier Pre-promotietraject

Radboud Docenten Academie van de RU
De Radboud Docenten Academie verzorgt universitaire docentenopleidingen voor studenten die docent willen worden in het voorgezet onderwijs. Dat is haar primaire taak. Dit doet zij in samenwerking met de faculteiten van de Radboud Universiteit en het omringende scholenveld. Daarnaast verzorgt de docentenacademie, met dezelfde partners, nascholing voor docenten uit het voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren. Hoe die professionalisering vorm kan krijgen, is onderwerp van het onderzoeksprogramma Innovatief Leren en Onderwijzen. Centraal hierin staan twee perspectieven: de ontwikkeling van het kritische en creatieve denken en handelen van leerlingen, en de ontwikkeling en het professionele leren van (beginnende) leraren. Het onderzoek is gericht op innovatief leren en onderwijzen. Met name het vakdidactische onderzoek is sterk gerelateerd aan nieuwe inzichten uit de wetenschapsgebieden, die verworven worden door de onderzoekers van de universitaire faculteiten. Ook daarmee zoekt de Radboud Docenten Academie steeds de verbinding en samenwerking.  Meer informatie over ons onderzoeksprogramma.

E-mail