Inzet studenten Radboud Universiteit op school

onderwijsondersteuner

Vanuit het Radboud Pre-University College denken wij graag mee over de inzet van studenten in het voorgezet onderwijs. Wij willen, in samenwerking met scholen, de impuls die nu ontstaat vanuit de NPO gelden, gebruiken om de verbinding te zoeken op inhoudelijke aansluiting. Studenten kunnen middels deze bijbaan kennismaken met het onderwijs en leerlingen maken alvast kennis met het WO. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de ‘w’ binnen het vwo en kunnen we tegelijkertijd de vakdocent (iets) ontlasten. Als het concreet gaat om huiswerkbegeleiding of toezicht, daar ligt niet zozeer onze expertise, die wel bij de commerciële bureaus aanwezig is.

Daarbij willen wij nagaan hoe we het wetenschappelijk onderzoek, een academische (studie)houding en vormen van academisch onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen) de school in kunnen brengen en kunnen koppelen aan het vo-curriculum. Wij kiezen er bewust voor om onze studenten voorbereid en alleen voor inhoudelijke opdrachten naar scholen te laten gaan. Hierbij valt te denken aan het wegwerken van hiaten maar ook aan verdieping verzorgen aan excellente leerlingen. Dit kan in de vorm van:

• Inhoudelijke ondersteuning tijdens de les;
• Verzorging van bijlessen in kleine groepen;
• Examentraining;
• Ondersteuning bij mondelinge vaardigheden talen (b.v. talendorp);
• Begeleiding van practica;
• Verzorging lessenreeksen in de vorm van werkcolleges;
• Verzorging hoorcolleges;
• PWS-begeleiding

Studenten beschikbaar!

Op diverse scholen worden inmiddels studenten ingezet om ondersteuning te bieden. Inzet vindt i.h.a. plaats per dagdeel (3/4 uur).

Wij hebben voor vrijwel alle schoolvakken, enthousiaste studenten die kunnen worden ingezet om op jou school te komen ondersteunen!

Ben je student en heb je interesse? Meld je dan nu aan!

Didactische cursus

Vanuit de Radboud Docenten Academie krijgen de studenten een korte didactische cursus van 3 dagdelen. Daarnaast wordt er een terugkombijeenkomst georganiseerd om van elkaar te leren. Dit vinden wij nodig om ervoor te zorgen dat onze studenten goed voorbereid naar uw school komen om te ondersteunen bij het onderwijs. De begeleiding zal plaats vinden vanuit de universiteit en een begeleider van jouw school. Op deze manier laten we studenten (alvast) kennismaken met het onderwijs waarbij ze wellicht enthousiast worden voor een baan in het onderwijs.

Contact

Mocht er vanuit jouw school behoefte bestaan aan de inzet van studenten, dan kun je daarvoor rechtstreeks contact opnemen met Wilma Lamers.

Landelijk netwerk

Het Radboud PUC is aangesloten bij het landelijke platform. StudentinzetopSchool bundelt alle initiatieven die drie dingen met elkaar gemeen hebben:

  1. Alle initiatieven zetten studenten uit het hoger onderwijs in om leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen.
  2. De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund.
  3. De initiatieven zijn nadrukkelijk not for profit van opzet.

studenteninzetopschool