Materiaal postacademische cursus 'Anders en herkenbaar. Over de actualiteit van oude teksten'

Op deze pagina is al het materiaal terug te vinden van de postacademische cursus Historische Letterkunde, met als thema: 'Anders en herkenbaar. Over de actualiteit van oude teksten'.

Bijeenkomst 1: Liederen uit het Gruuthusehandschrift