Zoek in de site...

Aanbod voor academische vaardigheden leerlingen

Datum bericht: 4 april 2023

De overstap van vwo naar universiteit gaat vaak niet zonder slag of stoot: het lezen van lange artikelen met ingewikkeld taalgebruik en het schrijven in eenzelfde, wetenschappelijke stijl, gaan niet vanzelf. Daarom helpt het Radboud Pre-University College of Society leerlingen graag met het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden tijdens de werkcolleges Academische Vaardigheden. In deze werkcolleges gaan leerlingen actief aan de slag met hun eigen profielwerkstuk of ander onderzoeksproject.

Er worden in totaal drie werkcolleges Academische Vaardigheden aangeboden, die op elkaar voortbouwen. Het beste resultaat krijgt de leerlingen door aan alle drie de werkcolleges deel te nemen, maar het is ook mogelijk om een los werkcollege volgen.

  • Werkcollege 1 – Je onderzoek voorbereiden (donderdag 11 mei, 14.30 - 17.00 uur)

Tijdens dit werkcollege ga je van start vanuit je gekozen onderwerp. Je formuleert een passende onderzoeksvraag en splits die op in deelvragen. Daarnaast maak je een onderzoeksopzet en planning en bedenk je hoe je bronnen kunt verzamelen.

  • Werkcollege 2 – Antwoorden vinden in de bronnen (dinsdag 13 juni, 14.30 - 17.00 uur)

Tijdens dit werkcollege ga je kritisch aan de slag met je bronnen. Zijn je bronnen betrouwbaar, hoe lees je ze analytisch en op welke manier gebruik je ze om je onderzoeksvraag te beantwoorden?

Het derde werkcollege, waarin schrijven en structureren centraal staan, vindt plaats na de zomervakantie.