Zoek in de site...

Conferentie Gelijke Kansen? Maak het verschil!

Datum bericht: 28 oktober 2019

De conferentie is een trefpunt waar professionals en studenten elkaar ontmoeten, informeren en inspireren over gelijke kansen voor jongeren. Wat zijn de feiten en wat kunnen we eraan doen? En wat ga jij doen – in je werk of waar dan ook - om een verschil te maken?

De Radboud Universiteit organiseert voor haar medewerkers en studenten een conferentie met de titel Gelijke kansen? Maak het verschil! Zij doet dit samen met de instellingen voor wo, hbo en mbo in de regio Arnhem/Nijmegen en met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW. Ook van deze instellingen worden medewerkers, projectleiders, studenten en leerlingen uitgenodigd.

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 21 november 2019
  • Locatie: De Vereeniging in Nijmegen
  • 12.45 uur Inloop en ontvangst
  • 13.15 uur Opening en keynotes
  • 15.00 uur Pauze
  • 15.15 uur Ronde 1 workshops/presentaties en World Café
  • 16.30 uur Ronde 2 workshops/presentaties en World Café
  • 17.30 uur Informele afsluiting met een broodje en drankje

Vanwege het grote aantal organiserende scholen en instellingen en de beperkte capaciteit in de Vereeniging (250 personen) is het raadzaam snel aan te melden! Uiterste inschrijfdatum is 7 november 2019 of eerder (indien vol).

Conferentie Gelijke Kansen? Maak het verschil!