Zoek in de site...

Docenten Geschiedenis gezocht voor een Docent Ontwikkel Team (DOT)

Datum bericht: 23 juni 2023

Ben jij een docent geschiedenis werkzaam in de regio Nijmegen? Heb je zin om je te verdiepen in het actuele thema vrijheid en onvrijheid in de Romeinse samenleving onder begeleiding van een universitair docent en vakdidacticus, om lesmateriaal te ontwikkelen dat je mee de klas inneemt? Dan is ons docent ontwikkelteam echt iets voor jou!

Wat is vrijheid?

Slaafgemaakten en vrijgelatenen in de Romeinse Oudheid De Romeinse keizertijd zou er heel anders hebben uitgezien zonder slaafgemaakten. Slaafgemaakten vormden een enorm diverse groep, van geketende mijnwerker tot keizerlijke adviseur. Daar hoorde ook een mate van individuele handelingsvrijheid bij. Romeinse slaafgemaakten konden bovendien worden vrijgelaten en werden dan formeel vrije burgers. Inmiddels weten we veel meer over de kansen op vrijlating en de manieren waarop vrijgelatenen helemaal niet zo volledig in de samenleving werden opgenomen als voorheen werd gedacht. Wat was dan nog de betekenis van het begrip vrijheid in de Romeinse samenleving? En hoe zit dat eigenlijk in onze eigen samenleving?

Doelen

  • Inzicht in vrijheid als relatief en veranderlijk begrip, afhankelijk van tijd en plaats
  • Inzicht in de verschillende manieren waarop over slavernij wordt nagedacht, met name in en over de Romeinse Oudheid
  • Ontwikkelen van een relevante historische onderzoeksopdracht rond het actuele vraagstuk: wat is vrijheid?

Werkwijze

In vijf werkbijeenkomsten op de Radboud Universiteit maak je kennis met een breed bronnencorpus en actueel wetenschappelijk onderzoek naar slavernij en vrijheid in de Romeinse oudheid. Aan de hand van deze persoonlijke bronnen ontwerpen we verschillende onderzoeksopdrachten (onderbouw en bovenbouw) die leerlingen aan het denken zetten over het voor hen vaak ‘universele’ begrip vrijheid. Wat betekent vrijheid voor hen? Wat betekende vrijheid in de oudheid? Was het toen een eenduidig begrip? En hoe veranderlijk is dit begrip door de tijd heen?

Praktisch

De DOT is kleinschalig en biedt docentprofessionalisering aan ongeveer 10 docenten. We komen vijf keer samen op donderdagmiddagen tussen 15.30 en 18.00 uur in de periode oktober-januari . De bijeenkomsten staan gepland op: 5 oktober, 26 oktober, 9 november, 30 november en 14 december 2023. Deze docentprofessionalisering gaat uit van een tijdsinvestering van 40 uur per persoon inclusief de bijeenkomsten. Wij vragen je om vrijgeroosterd te worden op je school voor de bijeenkomsten en zelfstudietijd. We werken vanuit een pilot en er zijn op dit moment geen kosten verbonden aan deze docentprofessionalisering.

Docenten

Dr. Miriam Groen-Vallinga, Universitair docent Oude Geschiedenis, opleiding Geschiedenis en dr. Gerhard Stoel, Universitair docent Gammadidactiek, lerarenopleider en vakdidacticus, Radboud Docenten Academie.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of je interesse kenbaar maken? Neem dan, bij voorkeur voor 1 juli 2023 contact op met het Radboud Pre-University College of Society via pucofsociety@let.ru.nl.