Zoek in de site...

Inzet Radboud studenten op school

Datum bericht: 9 juli 2021

Vanuit het Radboud Pre-University College denken wij graag mee over de inzet van studenten in het voorgezet onderwijs.

Wij willen, in samenwerking met scholen, de impuls die nu ontstaat vanuit de NPO gelden, gebruiken om de verbinding te zoeken op inhoudelijke aansluiting. Daarbij willen wij nagaan hoe we het wetenschappelijk onderzoek, een academische (studie)houding en vormen van academisch onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen) de school in kunnen brengen en kunnen koppelen aan het vo-curriculum. Wij kiezen er bewust voor om onze studenten voorbereid en alleen voor inhoudelijke opdrachten naar scholen te laten gaan.

Er wordt voor onze studenten een mentoringprogramma georganiseerd. Daarnaast krijgen zij een korte vakdidactische cursus aangevuld met terugkombijeenkomsten en webinars om van elkaar te leren. Dit vinden wij nodig om ervoor te zorgen dat onze studenten goed voorbereid naar uw school komen om te ondersteunen bij het onderwijs.

Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de ‘w’ binnen het vwo en kunnen we tegelijkertijd de vakdocent (iets) ontlasten. Als het concreet gaat om huiswerkbegeleiding of toezicht, daar ligt niet zozeer onze expertise, die wel bij de commerciële bureaus aanwezig is.

Mocht er vanuit uw school behoefte bestaan aan de inzet van studenten, dan gaan wij graag met u in gesprek over wat wij op zowel de korte (tot aan de zomervakantie) als de lange termijn binnen deze visie voor u kunnen betekenen.

U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met Barbara Evertsen (barbara.evertsen@ru.nl) en/of Jolien Quaedvlieg (jolien.quaedvlieg@ru.nl).