Zoek in de site...

Lesmateriaal over Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging

Datum bericht: 23 februari 2023

In de aanloop naar 4 en 5 mei brengen wij het lesmateriaal Todesfuge onder de aandacht waarmee leerlingen zich verdiepen in thema’s met betrekking tot de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Door een subsidie van het vfonds en de Faculteit der Letteren kunnen wij u gratis lesmateriaal aanbieden rondom het bekende Duitstalige gedicht Todesfuge van Paul Celan. Dit vakoverstijgend lesmateriaal is ontwikkeld door een team van vo-docenten en studenten en is geschikt voor lessen Duits, Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer, kunst en muziek (ckv).

Scholieren onderzoeken de samenhang tussen historische feiten en de verbeelding daarvan in poëzie, muziek en beeldende kunst. Daarnaast leren ze over de geschiedenis van de Jodenvervolging en worden ze gestimuleerd om een kritische eigen mening te vormen over belangrijke hedendaagse thema’s als de gevolgen van discriminatie en de zin van herdenken.

Daarnaast is er ook lesmateriaal beschikbaar rondom de Drillingsberichte. Dit waren brieven waarmee familieleden op de hoogte werden gehouden van het gezinsleven in de tijd van vluchten en onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog.